| Darbo teisė

Atsakysiu į Jums rūpimus klausimus. Susisiekite konsultacijai telefonu arba rašykite el. paštu teise@daivamacijauske.lt
Darbo teise_teisines paslaugos

Įstatymai Lietuvoje keičiasi dažniau nei moterų nuotaika. Ne visų įmonių teisės ar personalo specialistai dėl didelio darbo krūvio ir kasdienių gaisrų gesinimo geba atsidėti laiko ir parengti išsamius darbo teisinius santykius reglamentuojančius dokumentus.

Tuo tarpu šiandieniniame gyvenime sklandi įmonės veikla be profesionaliai parengtų, individualiai konkrečiai veiklos situacijai pritaikytų su personalo santykiais susijusių dokumentų tiesiog neįmanoma.

Darbo teisė mano teisininko karjeroje užima ypatingą padėtį dėl kelių priežasčių. Visų pirma dėl to, kad Vilniaus universitete, studijuodama teisę, pasirinkau darbo teisės specializaciją ir parengiau bei apgyniau aukščiausiu balu magistrinį darbą iš šios srities. Antra, taikiau darbo teisės teorines žinias ne tik rengdama įvairius lokalinius darbo teisės dokumentus, kolektyvines sutartines, bet ir padėjau ne vieną atleidimą iš darbo išspręsti win win principu.

Padedu klientams šiose darbo teisės srityse:

√  įvairių rūšių darbo sutartys (neterminuota, terminuota, laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, sezoninio darbo) 

√  sutartys su vadovais

√  konfidencialumo susitarimai

√  nekonkuravimo susitarimai

√  vidiniai teisės aktai: darbo tvarkos taisyklės, lygių galimybių politika, kasmetinių atostogų tvarka, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir kt.)

√  pranešėjų teisinė apsauga

√  antimobingas

√  darbuotojų atstovų (profesinės sąjungos, darbuotojų tarybos) steigimo ir rinkimo klausimai, konsultacijos kolektyvinėse derybose, informavimo bei konsultavimosi procedūrose, kolektyvinės sutartys bei kitokie susitarimai su profesine sąjunga ar darbo taryba

√  reorganizavimas ir darbuotojų perkėlimai bei pavienių ir grupės darbuotojų atleidimas iš darbo

√  konsultacijos dėl darbo pareigų pažeidimų; padarytos žalos atlyginimo klausimai

√  darbuotojų darbas užsienyje, jų komandiravimo klausimai

√  užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje (leidimai dirbti bei gyventi Lietuvoje, vizos)

√  darbas per laikinojo įdarbinimo įmones

KITOS TEISINĖS PASLAUGOS
Daiva Macijauske teisines paslaugos
Teisininkas,
kalbantis Jūsų kalba

Daiva Macijauskė

Scroll to Top