Ką būtina žinoti darbuotojui, gavus darbdavio
pasiūlymą, tiksliau, įspėjimą, nutraukti darbo santykius nesant darbuotojo kaltės?

Daiva Macijauske teisinines paslaugos
KONSULTUOJA TEISININKĖ
Daiva Macijauskė

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 53 straipsnis nurodo, kad darbo sutartis gali pasibaigti šiais pagrindais:

  • nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu;
  • nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva;
  • nutraukus darbo sutartį darbdavio valia;
  • nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios;
  • mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui;
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos;
  • kitais šiame kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais.

Taigi, darbo sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių – tiek darbuotojo, tiek darbdavio iniciatyva.

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės

Jeigu darbo sutartį su darbuotoju nesant pastarojo kaltės, t. y. šiam nepažeidus darbo pareigų, bet esant DK 57 str. nurodytiems darbo sutarties nutraukimo pagrindams, nori nutraukti darbdavys, jis privalo laikytis šiame straipsnyje nurodytos tvarkos. 
 

Taigi ką būtina žinoti darbuotojui, gavus darbdavio pasiūlymą, tiksliau, įspėjimą, nutraukti darbo santykius nesant darbuotojo kaltės? 

Visų pirma, prisiminti šaunų, legendinį vyruką, vardu Karlsonas, ir nesijaudinti, tiktai nesijaudinti.

Nes, jeigu „neprisidirbote": 

a/ būsite įspėtas raštu prieš 1 mėnesį ar prieš 2 savaites, jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 metus. Šie terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, nėščioms darbuotojoms, neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą, taip pat darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai;

b/ gausite 2 savo VDU dydžio išeitines išmokas, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 metus, – pusės savo VDU dydžio išeitinę išmoką;

c/ per įspėjimo laikotarpį, tikėtina, susirasite kitą darbą;

d/ jeigu per įspėjimo terminą nerasite kito darbo, išeitinės išmokos mokėjimo terminui pasibaigus galėsite keliauti į Užimtumo tarnybą kur, jeigu turite ne mažesnį nei 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėn., bus priimtas sprendimas 9 mėn. skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką.

Dar vienas geras dalykas yra tai, kad, jeigu turite nepertraukiamojo darbo stažą nuo 5 metų pas tą patį darbdavį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymu, iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo galite gauti 77,58 % nuo 1 iki 3 savo VDU dydžio ilgalaikio darbo išmoką. Dėl šios išmokos į „Sodros“ teritorinį skyrių privalote kreiptis ne vėliau kaip per šešis mėnesius ir neįsidarbinti pas tą patį darbdavį per tris mėnesius. Po ilgalaikio darbo išmokos paskyrimo nustačius, kad tarp darbuotojo ir darbdavio per tris mėnesius po atleidimo iš darbo buvo sudaryta nauja darbo sutartis, darbuotojui skirtos ilgalaikio darbo išmokos grąžinamos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

Teisininke Daiva Macijauske pataria

Taigi, jaudintis verta nebent dėl mirties. Nors, kaip sakė lietuvių kilmės aktorė Ruta Lee, net ir tuo atveju nerimauti nebūtina, nes po mirties arba pateksime į rojų, arba į pragarą, kur rasime visus savo draugus.

O jeigu visgi susijaudinsite gavę darbdavio pasiūlymą išeiti iš darbo, skambinkite arba rašykite man. Stebuklo nepažadu, bet profesionaliai įvertinti situaciją ir patarti – TAIP!

Scroll to Top